EM Training

På CEN bestræber vi os på at imødekomme mange forskellige brugere med forskellig baggrund og behov.

Nogle brugere ønsker eksempelvis en hurtig oplæring for at få nogle oversigtsbilleder af en ”simpel” prøve på et af mikroskoperne. Disse brugere vil gennemgå et træningsforløb i basal mikroskopi.

Brugerne vil måske gennem tiden få brug for andre tekniker, så som LV, ESEM, EDS, EELS, STEM, ETEM, etc. som er tilknyttet de forskellige mikroskoper. Brugerne vil her blive trænet, efterhånden som behovet opstår.

Andre brugere er måske interesseret i en langt mere sofistikeret og kompliceret teknik. Her er det almindeligt at man indgår i et samarbejde. For at forstå og forbedre sine ”data” på mikroskoperne er det naturligvis godt at have en god baggrundsviden. Her kan det være brugbart at tage et af de på DTU udbudte mikroskopirelaterede kurser.